Oikeusministeriö ehdottaa pikaluotoille korkokattoa

Oikeusministeriön työryhmä haluaisi rajoittaa luotonantajien korkojen ja muiden kustannusten määrää. Hintasääntelyllä työryhmän ehdotus pyrkii vähentämään pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Työryhmän mukaan hintakatto ei estäisi alan yrityksiä toimimasta, mutta kuluttaja saisi luottoja nykyistä kohtuullisemmin ehdoin.

Oikeusministeriön ehdotuksessa pienen pikaluoton todellinen vuosikorko ei saisi ylittää laissa säädettävää prosenttirajaa, jonka työryhmä ehdottaa olevan 36-50 prosenttia. Tämä korkokatto koskisi alle 1 000 euron suuruisia luottoja. Hintasääntelyn ulkopuolelle jäisivät kuitenkin ns. “hyödykesidonnaiset luotot”, kuten osamaksulla ostettaviin tuotteisiin liittyvät luotot.

Keskimääräisen pikaluoton eli “pikavipin” suuruus vuoden 2011 lopulla oli Tilastokeskuksen mukaan noin 243 euroa ja todellinen vuosikorko lähes 900 prosenttia. Työryhmän arvion ehdotuksen mukainen sääntely vähentäisi huomattavasti nykyisenlaista pikaluottotarjontaa.

Pikavippejä koskevat velkomusasiat käräjäoikeuksissa ovat huomattavasti lisääntyneet. Pieniä, alle 300 euron saatavia koskevia velkomustuomioita annettiin vuonna 2005 alle 3 000 kappaletta, kun niitä viime vuonna annettiin jo noin 82 000. Työryhmän hankkiman selvityksen perusteella pääosa näistä velkomustuomioista johtui pikavipeistä.

Oikeusministeriö ehdottaa myöskin, että oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä alennetaan ns. summaarisissa velkomusasioissa. Oikeudenkäyntikulujen tulisi vastata nykyistä paremmin haastehakemuksen laatimisesta velkojalle aiheutuvaa työtä ja kustannuksia. Tältä osin ehdotukset koskevat kaikkia velkoja eivätkä ainoastaan pikalainoja.

Pienten luottojen tarjoajilta edellytettäisiin myös nykyistä tarkempaa kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia. Työryhmä ehdottaa myös lisämaksullisen tekstiviestipalvelun käytön kieltämistä kaikessa luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa. Oikeusministeriön mukaan tällaisten palvelujen käyttö vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista luoton hinnasta.

Suomen Pienlainayhdistys antoi ehdotukseen eriävän mielipide, jonka mukaan perusteita ehdotetulle korkokatolle ole. Finanssialan Keskusliitto esitti omassa lausumassaan, että sääntelyn vaikutuksia muihin kulutusluottoihin kuin pikaluottoihin tulisi selvittää jatkovalmistelussa vielä tarkemmin.

Suosituimmat hakusanat:

Suomen Pienlainayhdistys vastustaa oikeusministeriön ehdotuksia

Suomen Pienlainayhdistyksen mielestä oikeusministeriön pikaluottotyöryhmän taannoinen mietintö merkitsee pikaluottojen kieltämistä. Oikeusministeriön mietintö julkistetaan tänään keskiviikkona, Pienlainayhdistys kuitenkin antoi lausuntonsa asiasta jo päivää ennen.

Pienlainayhdistyksen mielestä erityisesti ehdotus, jossa alle tuhannen euron lainan vuosikorko saa olla korkeintaan 50 prosenttia, kun se nyt Tilastokeskuksen laskelmien mukaan voi olla jopa 900 prosenttia, on kestämätön. Yhdistyksen mukaan esitys leikkaa lainakuluja jopa 95 prosenttia nykytasosta, mikä merkitsee käytännössä merkitsee kuoliniskua koko elinkeinolle.

Suomen Pienlainayhdistyksessä on 13 jäsentä, joiden osuus pikavipeistä oli viime vuonna 76 prosenttia.

Kokoomuskansanedustajat ajavat pikavippien kieltämistä

Sampsa KatajaHallituspuolueista yllättäen kokoomus on keräämässä eduskunta-aloitetta pikavippien täydellisestä kieltämisestä. Aloite tulee yllättävältä suunnalta sillä Sampsa Katajan (kok.) ensimmäisenä allekirjoittama aloite on puolueelta, jonka agendaan ei perinteisesti ole kuulunut elinkeinojen rajoittaminen.

Ylelle antamassaan haastattelussa Sampsa Kataja kertoo: “Henkilö, joka ei voi saada muuta lainaa kuin pikavippejä, ei tosiasiassa voi olla maksukykyinen. Sitten taas henkilö, joka on kyvykäs maksamaan pikavippien huimat korot ja kulut, saa edullisempaakin lainaa.” Juristi Katajan lausunto on vahvasti liioiteltu, sillä pikavipeistä valtaosa maksetaan ajallaan. Pankkien lainatuotteet jäävät usein joustavuudessaan jälkeen pikalainayrityksien tarjoamista palveluista.

Lähiaikoina oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tuomassa eduskuntaan esityksen, jolla tiukennetaan pikalainoja koskevaa lainsäädäntöä.