Pikaluotoille tulossa korkokatto

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lakimuutoksesta, jolla pyritään hillitsemään pikaluottojen korkoja ja tätä kautta pikavippien aiheuttamia ongelmia. Hallitus esittää, että pienten, alle 2000 euron, luottojen todellinen vuosikorko saisi olla enintään korkolaissa tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Nykyisellä viitekorolla korkokatto olisi 51 prosenttia. Tällä hetkellä pikaluottojen vuosikorot ovat keskimäärin yli 900 prosenttia. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan mukaan kaikki pikavippiasiakkaalta perittävät maksut. Lakiesitys ei koske hyödykesidonnaisia eli luotonantajan ja tavarantarjoajan yhdessä myöntämiä luottoja.