Oikeusministeriö ehdottaa pikaluotoille korkokattoa

Oikeusministeriön työryhmä haluaisi rajoittaa luotonantajien korkojen ja muiden kustannusten määrää. Hintasääntelyllä työryhmän ehdotus pyrkii vähentämään pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Työryhmän mukaan hintakatto ei estäisi alan yrityksiä toimimasta, mutta kuluttaja saisi luottoja nykyistä kohtuullisemmin ehdoin.

Oikeusministeriön ehdotuksessa pienen pikaluoton todellinen vuosikorko ei saisi ylittää laissa säädettävää prosenttirajaa, jonka työryhmä ehdottaa olevan 36-50 prosenttia. Tämä korkokatto koskisi alle 1 000 euron suuruisia luottoja. Hintasääntelyn ulkopuolelle jäisivät kuitenkin ns. “hyödykesidonnaiset luotot”, kuten osamaksulla ostettaviin tuotteisiin liittyvät luotot.

Keskimääräisen pikaluoton eli “pikavipin” suuruus vuoden 2011 lopulla oli Tilastokeskuksen mukaan noin 243 euroa ja todellinen vuosikorko lähes 900 prosenttia. Työryhmän arvion ehdotuksen mukainen sääntely vähentäisi huomattavasti nykyisenlaista pikaluottotarjontaa.

Pikavippejä koskevat velkomusasiat käräjäoikeuksissa ovat huomattavasti lisääntyneet. Pieniä, alle 300 euron saatavia koskevia velkomustuomioita annettiin vuonna 2005 alle 3 000 kappaletta, kun niitä viime vuonna annettiin jo noin 82 000. Työryhmän hankkiman selvityksen perusteella pääosa näistä velkomustuomioista johtui pikavipeistä.

Oikeusministeriö ehdottaa myöskin, että oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä alennetaan ns. summaarisissa velkomusasioissa. Oikeudenkäyntikulujen tulisi vastata nykyistä paremmin haastehakemuksen laatimisesta velkojalle aiheutuvaa työtä ja kustannuksia. Tältä osin ehdotukset koskevat kaikkia velkoja eivätkä ainoastaan pikalainoja.

Pienten luottojen tarjoajilta edellytettäisiin myös nykyistä tarkempaa kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia. Työryhmä ehdottaa myös lisämaksullisen tekstiviestipalvelun käytön kieltämistä kaikessa luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa. Oikeusministeriön mukaan tällaisten palvelujen käyttö vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista luoton hinnasta.

Suomen Pienlainayhdistys antoi ehdotukseen eriävän mielipide, jonka mukaan perusteita ehdotetulle korkokatolle ole. Finanssialan Keskusliitto esitti omassa lausumassaan, että sääntelyn vaikutuksia muihin kulutusluottoihin kuin pikaluottoihin tulisi selvittää jatkovalmistelussa vielä tarkemmin.

Suosituimmat hakusanat:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.