Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Takuu-Säätiön käynnistämää pienluottohanke

Vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde on Takuu-Säätiön käynnistämä pienluottohanke. Hankkeen on ehkäistä ylivelkaantumista. YV-keräyksen johtajan Tapio Pajusen mielestä viimeaikainen pikavippien täyskieltokeskustelu on työntänyt pois keskustelun velkaantumisen todellisista syistä. Pajusen mukaan kaikkein köyhimpien talouden kuntoon saattamiseen ei ole olemassa toimivia kanavia. Yhteisvastuukeräyksen tavoitteena on luoda pysyvä, kaikkein köyhimpiä auttava toimintamalli. Keräyksestä Takuu-Säätiölle tuleva osuus käytetään täysimääräisesti säätiön luottopääoman kartuttamiseen.

Takuu-Säätiö auttaa ennalta arvaamattomasta syystä taloudelliseen kriisitilanteeseen joutuneiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä tarjoamalla maksutonta puhelinneuvontaa ja takaamalla järjestelylainoja. Säätiö myöntää takauksia pankista nostettaviin järjestelyluottoihin maksu- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille, avo- tai aviopuolisoille, jotka eivät selviydy velkojensa maksamisesta.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.